Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

8, 4, pp. 427-440, Warsaw 1970

O stateczności nasypów i skarp w stanie równowagi granicznej

Ryszard Jerzy Izbicki
W pracy rozważa się symetryczne, ciężkie masywy gruntowe o skończonej wysokości, obciążone na górnej poziomej powierzchni stałym naprężeniem normalnym. Przyjęto, że ośrodek znajduje się w stanie równowagi granicznej, której naruszenie spowoduje zsuwanie się ośrodka w dół. Zadanie polega na wyznaczeniu stanu naprężenia wewnątrz masywu i określeniu profilu zbocza wolnego od obciążeń zewnętrznych. W szczególnym przypadku, gdy profil zbocza ma w punkcie O pionową styczną, ciśnienie wzdłuż górnej krawędzi można rozpatrywać jako oddziaływanie pewnej warstwy ośrodka, w której występuje stan sprężysty. W pracy do wyznaczenia stanu naprężenia w górnych obszarach deformacji skarpy i określenia przybliżonego kształtu zbocza zastosowano metodę Spencera.

ON THE STABILITY OF THE EMBANKMENTS AND SLOPES IN THE STATE OF LIMIT EQUILIBRIUM

A symmetric heavy soil mass loaded on its upper horizontal surface by a uniform normal load is considered in the paper. The medium is assumed to be in the state of limit equilibrium. The problem of determination of the stress state within the mass and of the shape of the stress-free slope was solved for the upper region of the mass with the aid of the perturbation method proposed by Spencer [4]. Comparison of the presented solution and the numerical solution yields the conclusion that the derived approximate formula for the form of the slope can be used in engineering calculations concerning the stability of slopes.