Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

8, 4, pp. 441-447, Warsaw 1970

O pewnej możliwości dowodu twierdzeń o stabilności i niestabilności ruchu okresowego

Włodzimierz Gawroński
W pracy podano nową metodę dowodu twierdzeń dotyczących stabilności i niestabilności ruchu okresowego. Dowód przeprowadzono, wykorzystując twierdzenie o odwzorowaniu zwężającym Banacha. Celem pracy jest wskazanie nowych możliwości wynikających z zastosowania metod analizy funkcjonalnej w teorii układów dynamicznych.

ON A CERTAIN POSSIBILITY OF PROVING THE PERIODIC MOTION STABILITY AND INSTABILITY THEOREMS

A new proof of stability and instability of the periodic motion of a non-linear system is given in the paper. A sequence of points lying on the hypersurface in the n-dimensional phase space is considered. Convergence and divergence of the sequence is analyzed, the Banach contraction operator theorem being used.