Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 1, pp. 21-24, Warsaw 1969

Działanie ruchomego punktowego źródła ciepła w przestrzeni nieograniczonej

Zofia Sobczyńska
Celem niniejszej pracy jest wyznaczenie pola temperatury i pola przemieszczeń w nieograniczonej przestrzeni sprężystej, wywołanych działaniem chwilowego, punktowego źródła ciepła. Źródło to porusza się ze stałą prędkością v wzdłuż osi x3 przyjętego kartezjańskiego układu współrzędnych. Rozwiązaniem podobnego zagadnienia zajmowali się już Nowacki [3] i Rosenthal [4]. Wyznaczyli oni funkcje określające pole temperatury oraz przemieszczenia dla źródła ruchomego punktowego o stałej wydajności, pomijając w równaniu przewodnictwa cieplnego pochodną lokalną funkcji pola temperatury. W niniejszej pracy pochodnej tej pomijać nie będziemy.

ACTION OF A MOVING CONCENTRATED HEAT SOURCE IN ELASTIC SPACE

The aim of the paper is to determine the temperature and displacement field in an infinite elastic space acted on by the heat source. The heat source moves at constant velocity v along the x3-axis. The displacement components are expressed in terms of the thermo-elastic displacement potential, Laplace transforms being applied to the basic equations. The solution for Q0=1 represents the Green function of the problem and can be applied to cases with arbitrary distributions of heat sources.