Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 2, pp. 107-153, Warsaw 1969

Przegląd prac dotyczących naprężeń termicznych w ciałach stałych (lata 1965-1967)

Szczepan Borkowski
Przedstawiony tutaj przegląd prac dotyczących wyznaczania pól odkształceń i naprężeń, które zostały wywołane polami termicznymi, odnosi się do publikacji, jakie ukazały się w latach 1965-1967. Niniejsze zestawienie obejmuje tematykę należącą do mechaniki ośrodka ciągłego stałego. Omówione tutaj prace odnoszą się do ośrodków sprężystych, plastycznych, lepkich itp.; reprezentują też obszerną tematykę, która znalazła odbicie w publikacjach przede wszystkim typu naukowego; niemniej jednak, w niniejszy przegląd włączono również i prace dotyczące zagadnień stosowanych. W ten sposób otrzymany przegląd obejmuje bardzo obszerny zbiór zagadnień, zarówno teoretycznych, jak i o wyraźnie praktycznych
zastosowaniach.