Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 4, pp. 465-483, Warsaw 1969

Równania statyki dwurzędowego kulkowego łożyska wieńcowego

Teresa Gibczyńska, Michał Życzkowski
Konstrukcja łożysk wieńcowych znacznie różni się od konstrukcji katalogowych łożysk tocznych, powszechnie stosowanych w budowie maszyn. Charakterystyczną cechą dwurzędowych łożysk wieńcowych są duże wymiary średnic, wynoszące od około 0,5 m do około 3,5 m [23], przy czym jeden z pierścieni łożyska - wewnętrzny lub zewnętrzny - posiada wieniec zębaty.
Łożyska te dzięki swej konstrukcji przenoszą siły osiowe, promieniowe i momenty oraz zapewniają dużą dokładność i pewność przenoszonego ruchu. W niniejszej pracy podaliśmy rozwiązanie ścisłe równań statyki łożyska
w przypadku pominięcia zmiany kąta działania na skutek odkształcenia się kulek i bieżni. Równań tych nie da się odwrócić - wykorzystać je jednak można do przedstawienia graficznego lub tabelarycznego do przedstawienia uogólnionych przemieszczeń w funkcji obciążeń zewnętrznych. Wyniki obecnej pracy znajdą przede wszystkim zastosowanie przy ocenie dokładności wzorów aproksymacyjnych, określających sztywność łożysk w sposób jawny; wyprowadzenie tych wzorów będzie tematem oddzielnego opracowania.

EQUATIONS OF STATICS OF DOUBLE-ROW RADIAL-THRUST BALL BEARING

Paper gives an exact solution of the equilibrium equations of double-row radial-thrust ball bearing. The determination of loading acting on individual balls is based on Hertz’s theory, thus the classical assumptions of the theory of elasticity are accepted; further assumptions are as follows: 1) The pressure angle (rake angle) a is constant (the change of this angle due to elastic deformation of the balls is neglected), 2) The bearing rings arc rigid, 3) The ratio hIR is small (Fig. 2), 4) The bearing clearance equals to zero. The results of the present paper will be applied, above all, to the estimation of the accuracy of the approximative formulae determining the stiffness of the bearing in an explicit form; the derivation of such formulae will be given in a subsequent paper.