Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

6, 3, pp. 299-311, Warsaw 1968

Termodynamika techniczna w Polsce w okresie ostatniego dziesięciolecia

Stanisław Ochęduszko
Na początku odbudowy szkolnictwa technicznego po zakończeniu II wojny światowej były nieliczne zaczątki ośrodków kształcących dydaktycznych pracowników naukowych w dziedzinie termodynamiki. Jak wspaniale rozwinęła się kadra samodzielnych pracowników naukowych w ciągu powojennych 23 lat świadczy o tym liczba profesorów i docentów zatrudnionych obecnie w szkolnictwie wyższym. Podstawę do sporządzenia niniejszego sprawozdania stanowią materiały dostarczone przez kierowników wymienionych w tekście placówek naukowych.

ENGINEERING THERMODYNAMICS IN POLAND DURING THE PAST TEN YEARS