Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

6, 3, pp. 259-267, Warsaw 1968

Rozwój mechaniki układów dyskretnych w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce

Władysław Bogusz, Edmund Karaśkiewicz, Stanisław Wiśniewski
Do mechaniki układów dyskretnych zaliczamy mechanikę analityczną, teorię drgań, teorię mechanizmów, automatykę, sterowanie i regulację. Wszystkie te działy mają wielkie znaczenie zarówno dla teorii, jak i techniki. Dorobek nauki polskiej jest w tych dziedzinach znaczny. Lecz liczba prac z roku na rok się powiększa, choćby ze względu na wzrost liczby pracowników naukowych. Nie jest więc możliwe przedstawienie wszystkich rozważanych zagadnień choćby w skrócie. Zbyt wielki skrót nie odzwierciedli we właściwy sposób dorobku nauki polskiej. Dlatego omówimy tylko dwa działy z tej dziedziny: teorię drgań i teorię maszyn wraz z regulacją automatyczną.

DEVELOPMENT OF MECHANICS OF DISCRETE SYSTEMS IN POLAND IN 1958—1967