Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

10, 2, pp. 189-201, Warsaw 1972

Twórczość naukowa profesora Wacława Olszaka

Michał Życzkowski

Podsumowanie twórczości naukowej badacza tak stale czynnego i często publikującego, jak profesor Wacław Olszak. Jeszcze kilka lat temu opracowanie takie byłoby inne, uboższe nie tylko o poszczególne prace, ale nawet o całe działy twórczości; niewątpliwie za kilka następnych lat wzbogaci się o inne działy, dziś właśnie znajdujące się na naukowym warsztacie Autora. Tak więc niniejsza próba syntezy może pretendować jedynie do ujęcia dorobku na obecnym etapie twórczości.