Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

10, 2, pp. 213-228, Warsaw 1972

Wykaz publikacji Wacława Olszaka

Michał Życzkowski

Wykaz publikacji Wacława Olszaka – podzielony na monografie oraz prace opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych.