Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

20, 3-4, pp. 321-328, Warsaw 1982

Wykorzystanie metod analizy wrażliwości do badania układów mechanicznych opisywanych liniowymi i nieliniowymi równaniami Mathieu

Bogusław Skierczyński

The method of determination of the regions of parametric instability in linear and nonlinear Mathieu equations has been presented by applying the sensitivity analysis, the sensitivity function has been used to introduce non-linear terms into differential equations.