Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 4, pp. 531-542, Warsaw 1983

O stosowaniu nieprostokątnych elementów czasoprzestrzennych

Zbigniew Kączkowski