Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

22, 1-2, pp. 25-39, Warsaw 1984

Plastic zone size of Dugdale type cracks in a self-stressed two-phase medium with partially plastified matrix material

Klaus P. Herrmann, Ivan M. Mihovsky

Proponujemy model odkształcenia plastycznego dotyczący pojedynczej komórki kompozytu wzmocnionego włóknami. Zbadany został proces odkształcenia komórki przy uwzględnieniu możliwego mechanizmu pękania w miejscu połączenia matrycy i włókna. Przy uwzględnieniu modelu Dugdale'a wyciągnięto wnioski dotyczące tenniczengo wzrostu szczelin promieniowych w matrycy.