Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

24, 4, pp. 669-673, Warsaw 1986

O pewnych rozwiązaniach równania dyfuzji, cz. II

Józef Wacławik
W MTiS t. 22, z. 3-4,1984 roku została opublikowana odpowiedź Pana Eugeniusza Bobuli na list Pana Józefa Wacławika zamieszczony w MTiS t. 20, z. 1-2,1982 r. Poniżej zamieszczamy polemiczny artykuł Pana Józefa Wacławika, którym to autor zamyka swój udział w dyskusji uważając, że w dostatecznym stopniu zwrócił uwagę na błędy zawarte w rozprawach Pana E. Bobuli.