Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 35-44, Warsaw 1990

Parametric optimization of viscoplastic bars under dynamic twisting loading

Edward Cegielski

W pracy przedstawiono problem parametrycznej optymalizacji kształtu pręta kołowego obciążonego dynamicznym impulsem momentu skręcającego. Poszukiwano minimalnego resztkowego kąta skręcenia pręta przy ograniczeniu stałej objętości pręta. Rozważono pręt wykanany z materiału sztywno-lepkoplastycznego oraz dwuliniowy symetryczny (trójkątny) impuls momentu skręcającego.