Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

35, 4, pp. 991-1002, Warsaw 1997

Konstrukcje inteligentne

Andrzej Tylikowski
Ostatnie lata przyniosły rozwój nowych konstrukcji kompozytowych zwanych konstrukcjami inteligentnymi (smart structures). Są to konstrukcje takie jak pręty, wały, płyty, powłoki zawierające obok klasycznej części nośnej rozłożone na powierzchni lub wewnątrz czujniki, elementy wykonawcze i elementy układu sterowania a nawet układ zasilania. Nie chodzi tu więc o klasyczną konstrukcję z punktowym pomiarem przyspieszeń i również punktowym wzbudnikiem drgań. Rozwój inzynierii materiałowej spowodował dostępność nowych materiałów i możliwość ich stosowania w budowie maszyn i konstrukcji. Dostępność zaawansowanych materiałów sprzyjała w ostatnich latach rozwojowi tych hybrydowych konstrukcji kompozytowych.

Podczas Warsztatów National Science Foundation w Wiliamsburgu, Virginia, 1993, przyjęto, że inteligentnym układem lub konstrukcją nazywa się strukturę inżynierską o znacznym stopniu autonomii, która umożliwia optymalne działanie, zapewnia adaptacyjną funkcjonalność i minimalizuje globalny koszt (obejmujący produkcję, obsługę, eksploatację i złomowanie).