Journal of Theoretical and
Applied Mechanics (JTAM)

Current issue: Vol 53 No. 1, 2015
Podaj hasło
    

Złota i Srebrna Odznaka  Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Regulamin i Kapituła

Odznaczeni

 

Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka

Profesor Wacław Olszak (1902-1980) był jednym z najwybitniejszych polskich mechaników, członkiem założycielem naszego Towarzystwa, a od 1970 r. jego Członkiem Honorowym. Był członkiem PAN oraz wielu zagranicznych akademii nauk, Doktorem Honoris Causa licznych uniwersytetów w kraju i za granicą. Przez ostatnie 11 lat swojego bogatego i pracowitego życia pełnił obowiązki Rektora Rezydenta Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych (CISM) w Udine we Włoszech. Spis prac naukowych i technicznych Profesora obejmuje imponującą liczbę ponad 300 pozycji, w tym dziesięciu monografii naukowych.

W 1988 roku z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) postanowiono raz w na dwa lata (w kadencji) przyznawać młodemu pracownikowi nauki Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka. 

Laureat wyłoniony przez jury według opracowanego regulaminu konkursu, nagradzany jest dyplomem i medalem z podobizną Profesora. Jury konkursu powoływane jest przez Zarząd Główny PTMTS. W jego skład wchodzą wybitni przedstawiciele różnych dziedzin mechaniki. 

Rozstrzygnięcie X edycji Nagrody (marzec 2009 r.)

XI edycja Nagrody  (2009-2011)  -   Nagrody nie przyznano.

Rozstrzygnięcie XII edycji Nagrody (marzec 2013 r.)

Rostrzygnięcie XIII edycji Nagrody  (styczeń 2015) 

 

Nagroda Naukowa im. Witolda Nowackiego

Przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynierskie w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz zastosowań w budowie maszyn, urządzeń i konstrukcji. Uchwalona 15 stycznia 2007 r. na walnym zgromadzeniu Oddziału Warszawskiego.

Uchwała

Regulamin

Rozstrzygnięcie I edycji Nagrody    (styczeń 2009 r.)

Rozstrzygnięcie II edycji Nagrody    (styczeń 2011 r.)

Rozstrzygnięcie III edycji Nagrody    (marzec 2012 r.)

W IV edycji Nagrody nie przyznano

Rozstrzygnięcie V edycji Nagrody (luty 2014)

Rozstrzygnięcie VI edycji Nagrody (luty 2015)

Rozstrzygnięcie VII edycji Nagrody (maj 2016)

 

 

Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

W roku Jubileuszu 85. Rocznicy urodzin prof. Bogdana Skalmierskiego zostanie po raz pierwszy przyznana Nagroda Srebrnych Skrzypiec Jego imienia. Nagroda ma charakter indywidualny i będzie przyznawana za twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice i inżynierii; prace wyróżniające się interdyscyplinarnością i ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki oraz prace służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką a naukami humanistycznymi i artystycznymi. Termin nadsyłania wniosków w pierwszej edycji nagrody upływa 31 stycznia 2015 r. 

 

 

Ogólnokrajowy Konkurs im. profesora Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej

Łódzki Oddział PTMTS, w porozumieniu z Zarządem Głównym, organizuje  w 2014 roku konkurs na prace z mechaniki technicznej zawierające elementy nowości.  W konkursie tym mogą brać udział osoby nieposiadające stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora. 
Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada  2016 r.

Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie poprzedniej edycji Konkursu (marzec 2013 r.)

 

 

Konkurs im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów

Rozstrzygnięcie XIII edycji - 2014

 

 

Konkurs im. prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej

Organizatorem Konkursu jest Gdański Oddział PTMTS. 

 

 

Konkurs wyKOMBinuj mOst

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej objęło patronat honorowy w konkursie wyKOMBinuj mOst organizowanym przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  Politechniki Gdańskiej.