Strona główna

Stanowisko PTMTS w sprawie napaści putinowskiej Rosji na Ukrainę

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wyraża solidarność ze środowiskiem naukowym Ukrainy, które jak cały Naród zostało dotknięte brutalną agresją rosyjską rozpoczętą 24 lutego 2022 roku. Jesteśmy tym oburzeni i wstrząśnięci. Oferujemy wszelką pomoc i wsparcie, w szczególności tym członkom społeczności akademickiej Ukrainy, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę.

Zwracamy się z apelem do środowiska naukowego w Rosji, aby w tym krytycznym momencie historii użyło wszystkich możliwych środków nacisku na putinowski reżim. Sprzeciwiamy się temu, by osiągnięcia nauki zamiast służyć człowiekowi, były zwrócone przeciwko niemu.

Wyrażamy nadzieję, że poniesione ofiary, solidarność oraz wsparcie Europy i świata przyniosą społeczeństwu Ukrainy bezpieczeństwo i pokój.

 

Przewodniczący PTMTS

Profesor Tomasz Krzyżyński

English Version

Ukrainian version

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i  Stosowanej (PTMTS) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym około 1000 pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa nieprzerwanie od 1958 roku, stanowiąc bazę integracyjno-informacyjną dla swoich członków zatrudnionych w wyższych uczelniach, instytutach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych w 19 centrach akademickich w Polsce.

Oddziały Towarzystwa działają w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Celem statutowym PTMTS jest krzewienie i  popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i  stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu. Cele swoje Towarzystwo realizuje głównie poprzez organizowanie konferencji, zebrań, seminariów i  kursów oraz wydawanie kwartalnika naukowego.

PTMTS współpracuje z wieloma pokrewnymi towarzystwami, np. Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskim Towarzystwem Biomechaniki oraz Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Nieprzerwanie od 1963 roku, ukazuje się kwartalnik naukowy PTMTS. Do 1991 roku ukazywał się pod nazwą Mechanika Teoretyczna i Stosowana, od 1992 roku czasopismo zaczęło ukazywać się w języku angielskim pod dwujęzycznym tytułem Mechanika Teoretyczna i Stosowana * Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Od roku 1998 czasopismo ukazuje się tylko pod tytułem angielskim Journal of Theoretical and Applied Mechanics.