22 września 2023 roku zmarł prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski

22 września 2023 roku zmarł prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski

22 września 2023 roku zmarł prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski, od 1952 roku związany z Politechniką Śląską, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie mechaniki, dynamiki układów mechanicznych, budowy i eksploatacji maszyn, maszyn włókienniczych, eliminacji drgań maszyn, teorii grafów, mechaniki płynów biomechaniki i mechatroniki.

Od 1963 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), w którym pełnił funkcję sekretarza generalnego i przewodniczącego. Zjazd delegatów PTMTS w 1998 nadał mu godność Członka Honorowego. Od 1998 był członkiem Rady Redakcyjnej wydawanego przez Towarzystwo kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics