24 września 2023 roku zmarł prof. dr hab. inż. Józef Szala

24 września 2023 roku zmarł prof. dr hab. inż. Józef Szala

24 września 2023 roku zmarł prof. dr hab. inż. Józef Szala, doktor honoris causa multi, były rektor Politechniki Bydgoskiej, wielokrotnie odznaczany i nagradzany za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, od 2011 roku Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy 30 września o godz. 12.00

Prof. Józef Szala urodził się 7 grudnia 1938 roku. W 1961 roku ukończył studia na Wydziale Maszynowym Politechniki Gdańskiej. W roku 1975 obronił pracę doktorską, 6 lat później uzyskał habilitację, a w roku 1987 tytuł profesora. Od 1966 roku jego zawodowa i naukowa kariera związana była z Akademią Techniczno-Rolniczą (ówczesna WSI) na Wydziale Mechanicznym. W latach 1981-84 był prodziekanem ds. nauki Wydziału Mechanicznego. W roku 1990 objął stanowisko rektora Akademii Techniczno-Rolniczej i sprawował  tę funkcję przez 3 lata. W okresie Jego kadencji rektorskiej zrealizowana została inwestycja budowlana w kompleksie fordońskim nazywana Halą Technologiczną.

Prof. Szala opublikował ponad 150 prac naukowych z zakresu konstrukcji maszyn, oceny trwałości oraz wytrzymałości materiałów, w tym 7 podręczników akademickich i 2 monografie książkowe. Jest autorem licznych patentów i opracowań projektowych. Aktywnie uczestniczył w pracach wielu organizacji i towarzystw naukowych. Był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Polskiego Komitetu European Structural Integrity Society przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – oddział w Bydgoszczy. Współuczestniczył także w powołaniu i pracach Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych. W latach 2007-2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, godnością Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Srebrną i Złotą Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Złotą Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej. Został także wyróżniony tytułami doktora honoris causa Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Tablica z Jego podpisem widnieje w Alei Bydgoskich Autografów.