V. Polski Kongres Mechaniki oraz XXV. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice

V. Polski Kongres Mechaniki oraz XXV. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice

W dniach 4-7 września 2023 r. w Gliwicach w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbędzie się V. Polski Kongres Mechaniki oraz XXV. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice. Organizatorami połączonych wydarzeń są Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Śląska oraz Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Prezydent RP, Andrzej Duda, objął je honorowym patronatem.

V. Polski Kongres Mechaników kontynuuje tradycję spotkań naukowych poświęconych mechanice, zapoczątkowaną około 16 lat temu podczas I. PCM w Warszawie (2007). Kongres prezentuje aktualny stan badań we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciał stałych i płynów, mechaniki obliczeniowej, mechaniki stosowanej i fizyki, a także mechaniki i inżynierii konstrukcji. Stał się on jednym z najważniejszych międzynarodowych zjazdów naukowych reprezentujących tę dziedzinę nauki i gromadzącym co 4 lata około 500-600 specjalistów zajmujących się problematyką mechaniki i inżynierii mechanicznej w szerokim znaczeniu.

XXV. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice kontynuuje 50-letni cykl konferencji poświęconych metodom numerycznym i ich zastosowaniom w problemach mechaniki. Spotkania naukowe, organizowane co dwa lata od 1973 r., stanowią forum prezentacji i dyskusji nad nowymi pomysłami odnoszącymi się do podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowań mechaniki obliczeniowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://pcm-cmm.com/

Spotkajmy się w najpiękniejszym mieście Górnego Śląska …