Statut

Statut PTMTS  uchwalony na XXXV Zjeździe Delegatów, Jarnołtówek 2013, zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS i wpisany w KRS w Rejestrze Stowarzyszeń w dniu 2 października 2013 r.
Drukiem ukazał się w Biuletynie  PTMTS 2013.

Statut PDF

Statut PTMTS – PDF do pobrania