Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 3, pp. 233-259, Warsaw 1969

Kierunki rozwoju mechaniki płynów w dziesięcioleciu 1958-1967

Jerzy Bukowski, Włodzimierz Prosnak
Przed dziesięciu laty, na prośbę organizatorów dorocznego zjazdu GAMM w Saarbrucken w kwietniu 1958 roku, pierwszy z autorów miał okazję wygłosić referat przeglądowy na temat rozwoju prac badawczych w dziedzinie aerodynamiki w Polsce. Referat ten zawierał również najogólniejsze informacje o rozwoju innych dziedzin mechaniki w naszym kraju i kończył się wiadomością o powołaniu do życia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Dziś Towarzystwo obchodzi dziesięciolecie swej działalności, a autorzy podjęli próbę opracowania przeglądu kierunków rozwoju mechaniki płynów w Polsce w latach 1958-1967.