Strona główna

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i  Stosowanej (PTMTS) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym około 1000 pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa nieprzerwanie od 1958 roku, stanowiąc bazę integracyjno-informacyjną dla swoich członków zatrudnionych w wyższych uczelniach, instytutach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych w 19 centrach akademickich w Polsce.

Oddziały Towarzystwa działają w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Celem statutowym PTMTS jest krzewienie i  popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i  stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu. Cele swoje Towarzystwo realizuje głównie poprzez organizowanie konferencji, zebrań, seminariów i  kursów oraz wydawanie kwartalnika naukowego.

PTMTS współpracuje z wieloma pokrewnymi towarzystwami, np. Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskim Towarzystwem Biomechaniki oraz Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Nieprzerwanie od 1963 roku, ukazuje się kwartalnik naukowy PTMTS. Do 1991 roku ukazywał się pod nazwą Mechanika Teoretyczna i Stosowana, od 1992 roku czasopismo zaczęło ukazywać się w języku angielskim pod dwujęzycznym tytułem Mechanika Teoretyczna i Stosowana * Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Od roku 1998 czasopismo ukazuje się tylko pod tytułem angielskim Journal of Theoretical and Applied Mechanics.