Journal of Theoretical and
Applied Mechanics (JTAM)

Current issue: Vol 53 No. 1, 2015
Podaj hasło
    
Siedziba Zarządu Głównego PTMTS

Gmach Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Al. Armii Ludowej 16, p. 650 00-637 Warszawa

tel. (22) 825-71-80,
(22) 234-65-34
tel./fax: (22) 825-71-80
e-mail: biuro@ptmts.org.pl

Biuro Zarządu Głównego

9.00 - 14.00 (od 1 lipca do 31 sierpnia 8.00-13.00)

Nr konta:
61 1160 2202 0000 0000 5515 7010
KRS0000084101
NIP  526-17-23-674

Obsługa księgowa - biuro rachunkowe ESTIM
tel./fax:(22) 403-43-35
e-mail:biuro@estim.com.pl

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i  Stosowanej (PTMTS) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym około 1000 pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa nieprzerwanie od 1958 roku, stanowiąc bazę integracyjno-informacyjną dla swoich  członków  zatrudnionych w wyższych  uczelniach,  instytutach  naukowych i  ośrodkach badawczo-rozwojowych w 19 centrach akademickich w Polsce. [więcej...]

 

* * *

Niektóre konferencje organizowane przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej są dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(patrz zakładka "Konferencje")


* * *

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej jest wydawcą dotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)

W wykazie polskich czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 6665) liczba punktów za umieszczoną w Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM) publikację naukową wynosi 15 punktów.
 

IF 2016 = 0.683;   5-Years IF = 0.822

Od 2006 roku na stronie JTAM zamieszczane są aktualne numery czasopisma. Od 2010 roku PTMTS systematycznie umieszcza na stronie JTAM również numery archiwalne (w 2010 roku zamieszczono 5 roczników 2005-2001, t. 43-39; w 2011 roku 6 roczników 2000-1995, t. 38-33; w 2012 roku 6 roczników 1994-1989, t. 32-27; w 2013 roku 10 roczników 1988-1979, t. 26-17; w 2014 roku 8 roczników 1978-1971, t. 16-9; w 2015 roku zostało zamieszczonych ostatnich 8 roczników 1970-1963, t. 8-1. Archiwizacja JTAM dotowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

* * *

 

 

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zachęca wszystkich swoich członków do włączenia się w akcję, która ma na celu

upamiętnienie zasług wybitnego naukowca Maksymiliana Tytusa Hubera

przez renowację jego grobu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej otworzyła specjalne subkonto przeznaczone do zbiórki funduszy potrzebnych na renowację grobu Profesora:

Nr konta bankowego: 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353

Prosimy o wpłaty z dopiskiem „Upamiętnienie zasług Profesora Hubera”. Liczymy na Państwa ofiarność.


 


Aktualności
 

 

*  *  *

 

  W dniach 23-24 marca 2017 r. w Supraślu odbył się XXXVII Zjazd Delegatów PTMTS.
Protokół ze Zjazdu

 

 

Ważniejsze wiadomości ze Zjazdu - zostały wybrane nowe władze na XXXVIII kadencję (patrz zakładka Władze), pięciu członkom Towarzystwa została nadana godność członka honorowego PTMTS (patrz zakładka Członkowie, następnie Członkowie Honorowi Towarzystwa).,

postanowiono w 2018 roku zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów z okazji 60-lecia Towarzystwa.

 

*  *  *

Sprawozdanie z działalności PTMTS w 2016 roku zostało zamieszczone w Biuletynie PTMTS, Rok 2016 (patrz zakładka Biuletyn PTMTS).

 

*  *  *

 

Do Członków i Sympatyków PTMTS

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od roku 2005 posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), co umożliwia przekazywanie 1% podatku dochodowego na jego działalność statutową. 

Prosimy o rozpowszechnianie tej wiadomości i wsparcie tą drogą naszego Towarzystwa.

*  *  *

Podziękowania

 

Wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, którzy przeznaczyli 1% swojego podatku za rok 2016 na rzecz naszej organizacji serdecznie dziękujemy.

Uzyskane w ten sposób środki zostały przeznaczane na nagrody dla autorów referatów wyróżnionych podczas konferencji "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki" oraz dla laureata Nagrody Naukowej im. Wacława Olszaka.
 

* * *Ostatnia aktualizacja: 23-08-2017.