Strona główna

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i  Stosowanej (PTMTS) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym około 1000 pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa nieprzerwanie od 1958 roku, stanowiąc bazę integracyjno-informacyjną dla swoich członków zatrudnionych w wyższych uczelniach, instytutach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych w 19 centrach akademickich w Polsce.

Oddziały Towarzystwa działają w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Celem statutowym PTMTS jest krzewienie i  popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i  stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu. Cele swoje Towarzystwo realizuje głównie poprzez organizowanie konferencji, zebrań, seminariów i  kursów oraz wydawanie kwartalnika naukowego.

PTMTS współpracuje z wieloma pokrewnymi towarzystwami, np. Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskim Towarzystwem Biomechaniki oraz Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Nieprzerwanie od 1963 roku, ukazuje się kwartalnik naukowy PTMTS. Do 1991 roku ukazywał się pod nazwą Mechanika Teoretyczna i Stosowana, od 1992 roku czasopismo zaczęło ukazywać się w języku angielskim pod dwujęzycznym tytułem Mechanika Teoretyczna i Stosowana * Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Od roku 1998 czasopismo ukazuje się tylko pod tytułem angielskim Journal of Theoretical and Applied Mechanics.

Wydawanie kwartalnika naukowego Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 1429-2955, jest finansowane w ramach umowy 631/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.