ML-XIX 2020

Mechanika w Lotnictwie ML-XIX 2020

2. Katarzyna KACZOROWSKA, Michał JAKUBOWSKI – Projektowanie i technologia wykonania elementów kompozytowych o złożonej geometrii do zastosowań w budowie urządzeń wysokoobrotowych

3. Paweł KARELUS, Maciej LASEK – Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych – błędy i ich wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych

4. Bartosz KĄTSKI, Krzysztof ROGOWSKI – Analiza własności aerodynamicznych profilu NACA 0018 w zakresie małych liczb Reynoldsa

5. Robert KONIECZKA – Analiza możliwości przeprowadzenia wstępnej identyfikacji zakresu pracy zespołu napędowego samolotu przed wypadkiem na podstawie charakterystyki uszkodzenia śmigła po zdarzeniu

6. Adam KOZAKIEWICZ, Stanisław JÓŹWIAK, Przemysław JÓŹWIAK, Stanisław KACHEL – Materiałowe tendencje rozwojowe łopatek turbin silników lotniczych na przykładzie DTSO RD-33

7. Adam KOZAKIEWICZ, Stanisław KACHEL, Katarzyna KOZAKIEWICZ – Budowa modelu łopatki turbiny wysokiego ciśnienia lotniczego silnika turbinowego

8. Wiesław KRZYMIEŃ – Wpływ pilota na właściwości drganiowe układów sterowania lekkich samolotów

9. Andrzej KRZYSIAK, Aleksander OLEJNIK, Łukasz KISZKOWIAK – Eksperymentalne badania wpływu utraty końcówki skrzydła samolotu TU-154M na jego równowagę poprzeczną

10. Rafał LEWKOWICZ – Dochodzenie w sprawie wypadku lotniczego z zastosowaniem dynamicznego symulatora lotu

11. Rafał LEWKOWICZ – Ocena bodźców ruchowych odpowiedzialnych za występowanie choroby symulatorowej

12. Andrzej MAJKA – Weryfikacja i walidacja nowego algorytmu planowania tras w przestrzeni FRA

13. Andrzej MAJKA, Paweł WACNIK – Współpraca ponadeuropejska w obszarze lotnictwa w świetle realizacji celów agendy Flightpath 2050

14. Aleksander OLEJNIK, Łukasz KISZKOWIAK, Piotr ZALEWSKI, Adam DZIUBIŃSKI – Analiza własności aerodynamicznych samolotu SU-22 z rakietą systemu wynoszenia ładunków na niską orbitę okołoziemską

15. Aleksander OLEJNIK, Robert ROGÓLSKI, Piotr BARTNICKI – Wstępne projektowanie profilu misyjnego dla lotniczo-rakietowego systemu wynoszenia miniaturowych ładunków orbitalnych

16. Aleksander OLEJNIK, Piotr ZALEWSKI, Łukasz KISZKOWIAK, Robert ROGÓLSKI, Dominik BORCUCH, Jarosław MILCZARCZYK, Michał RADOMSKI, Adam DZIUBIŃSKI – Lotniczo-rakietowy system wynoszenia ładunków na niską orbitę okołoziemską – studium realizowalności

17. Korneliusz SIERPOWSKI, Wiesław WRÓBLEWSKI, Ziemowit MALECHA – Możliwości odzysku egzergii z modułu fotowoltaicznego umieszczonego na skrzydle statku powietrznego klasy HALE z wykorzystaniem zjawisk termoelektrycznych

18. Paweł SZCZEPANIAK, Grzegorz JASTRZĘBSKI – Badania kompozytowego siłownika hydraulicznego do serwomechanizmu wspomagania sterowania śmigłowcem bezzałogowym

19. Maciej WALNIK, Katarzyna STRZELECKA, Andrzej GRONCZEWSKI – Charakterystyki aerodynamiczne skoczka spadochronowego

20. Kamila WYGODZKA, Andrzej GRONCZEWSKI, Tomasz KURZYNOWSKI – Sterowanie poprzeczne bezzałogowym statkiem powietrznym za pomocą zaburzaczy warstwy przyściennej

21. Mikołaj WYSOCKI, Maciej LASEK – Analiza trendów zdarzeń lotniczych z wykorzystaniem integracji baz danych

22. Piotr ZALEWSKI, Michał JASZTAL, Robert ROGÓLSKI – Analiza możliwości zwiększenia udźwigu użytecznego samolotu Su-22 oraz MiG-29 dla potrzeb lotniczo-rakietowego systemu wynoszenia satelitów na niską orbitę okołoziemską

23. Andrzej ŻYLUK, Mirosław ADAMSKI, Konrad ZWOLIŃSKI, Tomasz GRZYBOWSKI – Charakterystyka oraz rozwiązania technologiczne skrzydła samolotu F-16 BLOCK 52+

24. Kun FENG, Krzysztof SIBILSKI – Analysis of resonant propulsion flapping wing micro aerial vehicle