Władze

Skład Zarządu Głównego PTMTS XXXIX  kadencja (2019 – 2020)

Przewodniczący PTMTS

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Wiceprzewodniczący PTMTS

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Skarbnik

dr hab. inż. Sławomir Kciuk

Zastępca Skarbnika

dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG

Sekretarz Generalny

prof. dr hab. inż. Witold Elsner

Zastępca Sekretarza Generalnego

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

 

Zastępcy członków Zarządu Głównego

prof. dr hab. inż. Janusz Badur

dr hab. inż. Roman Starosta

 

 

W skład Zarządu Głównego wchodzą również przewodniczący Oddziałów PTMTS – patrz Oddziały terenowe

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) XXXIX kadencja (2019 – 2020)

Przewodnicząca GKR

prof. dr hab. inż. Maria Kotełko

Wiceprzewodnicząca GKR

prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

dr hab. inż. Bazyli Krupicz

Zastępca członka

dr hab. inż. Damian Gąsiorek