Władze

Skład Zarządu Głównego PTMTS XL  kadencja (2021 – 2024)

Przewodniczący PTMTS

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Wiceprzewodniczący PTMTS

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Skarbnik

dr hab. inż. Sławomir Kciuk

Zastępca Skarbnika

dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG

Sekretarz Generalny

prof. dr hab. inż. Witold Elsner

Zastępca Sekretarza Generalnego

 dr hab. inż. Roman Starosta

 

Zastępcy członków Zarządu Głównego

dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz, prof. PŚk

dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

 

 

 

W skład Zarządu Głównego wchodzą również przewodniczący Oddziałów PTMTS – patrz Oddziały terenowe

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) XL kadencja (2021 – 2024)

Przewodnicząca GKR

prof. dr hab. inż. Maria Kotełko

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

dr hab. inż. Jarosław Latalski, prof. PL

prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska

Zastępca członka

dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. PW