Władze

Skład Zarządu Głównego PTMTS XXXVIII  kadencja (2017 – 2018)

Przewodniczący PTMTS

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

Wiceprzewodniczący PTMTS

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

Skarbnik

prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

Zastępca Skarbnika

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Sekretarz Generalny

prof. dr hab. inż. Witold Elsner

Zastępca Sekretarza Generalnego

prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

Członkowie Zarządu Głównego

prof. dr hab. inż. Janusz Badur

dr hab. inż. Sławomir Kciuk

Zastępcy członków Zarządu Głównego

dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP

dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ

 

W skład Zarządu Głównego wchodzą również przewodniczący Oddziałów PTMTS – patrz Oddziały terenowe

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) XXXVIII kadencja (2017 – 2018)

Przewodniczący GKR

prof. dr inż. Roman Jankowiak

Zastępca Przewodniczącego GKR

dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW

Członkowie GKR

prof. dr hab. inż. Maria Kotełko

dr hab. inż. Wiesława Piekarska, prof. PCz

Zastępcy członków GKR

dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO

dr hab. inż. Zdzisław Pawlak