Oddziały terenowe

Białostocki            

Przewodniczący:     dr hab. inż. Andrzej Kazberuk, prof. PB

Kat. Mechaniki i Informatyki Stosowanej 

Wydz. Mechaniczny PB

ul. Wiejska 45c

15-351 Białystok

tel. sł. (85) 746-93-00


Bielsko-Bialski        

Witryna Oddziału:    http://www.ptmts.ath.bielsko.pl

Przewodniczący:     dr hab. inż.Stanisław Zawiślak, prof. ATH

Katedra Informatyki i Automatyki

Akademia Techniczno-Humanistyczna

ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

tel. sł. (33) 827-93-52


Bydgoski              Historia Oddziału

Witryna Oddziału: http://ptmts.utp.edu.pl

Przewodniczący:   dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. UTP

Zakład Mechaniki Stosowanej

Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP

ul. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. sł. (52) 340-82-77


Częstochowski        

Przewodniczący:      prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała

Inst. Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn PCz

ul. Dąbrowskiego 73

42-201 Częstochowa

tel. sł. (34) 325-06-64, 325-06-20


Gdański                     Historia Oddziału

Witryna Oddziału:    www.pg.edu.pl/ptmts

Przewodniczący:      dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

tel. sł. (58) 347-11-80  


Gliwicki                 

Witryna Oddziału:    www.kms.polsl.pl/ptmts

Przewodniczący:     dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚl

Katedra Mechaniki Stosowanej PŚl

ul. Konarskiego 18A

44-100 Gliwice

tel. sł. (32) 237-13-86


Kielecki                   

Przewodnicząca:     prof. dr hab. inż. Izabela Krzysztofik

Politechnika Świętokrzyska

Wydz. Mechatroniki i Budowy Maszyn

Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. sł. (41) 342-44-97


Koszaliński

Witryna Oddziału:    http://www.ptmts.koszalin.pl

Przewodniczący:     prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Politechnika Koszalińska 

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

tel. sł. (94) 34-78-620


Krakowski                 

Przewodniczący:    dr hab. inż. Grzegorz Cieplok

Witryna Oddziału:  http://krakow.ptmts.org.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

ul. Reymonta 9

31-409 Kraków

tel. 12 617-31-30


Lubelski                   

Przewodniczący:     dr hab. inż. Rafał Rusinek

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Kat. Mechaniki Stosowanej 

ul. Nadbystrzycka 36b

20-618 Lublin

tel. sł. (81) 538-45-70,  (81) 538-41-97

fax (81) 524-10-04


Łódzki                    Historia Oddziału

Przewodniczący:    prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak

Kat. Mechaniki Konstrukcji PŁ

Al. Politechniki 6

90-924 Łódź

tel. sł. (42) 631-35-64


Olsztyński                   

Przewodniczący:    dr hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Nauk Technicznych

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

ul. M. Oczapowskiego 11

10-957 Olsztyn

tel. (89 )523-32-40


Opolski                   

Przewodniczący:   prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Politechnika Opolska

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 

ul. Mikołajczyka 5

45-271 Opole

tel. (77) 449-84-15, (77) 449-84-86


Poznański                 

Witryna Oddziału:    www.ptmts.put.poznan.pl

Przewodniczący:    dr hab. inż. Roman Starosta

Inst. Mechaniki Stosowanej PP

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań

tel. sł. (61) 665-27-19


Rzeszowski           

Przewodniczący:     dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Kat. Mechaniki Stosowanej i Robotyki

al. Powstańców Warszawy 8

35-959 Rzeszów

tel. sł. (17) 865-13-19


Szczeciński               

Przewodniczący:     dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT 

Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

Al. Piastów 19

70-310 Szczecin

tel. sł. (91) 449-42-57


Warszawski             Historia Oddziału

Witryna Oddziału:    http://www.warszawa.ptmts.org.pl

Przewodniczący:      dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT PAN

IPPT PAN

ul. Pawińskiego 5B, 02-106  Warszawa  

tel. sł. (22) 826-12-81 w. 369


Wrocławski                Historia Oddziału

Przewodniczący:     dr hab. inż. Wojciech Błażejewski

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

ul. Mariana Smoluchowskiego 25

50-370 Wrocław

tel. sł. (71) 320-47-83


Zielonogórski        

Przewodniczący:     prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin 

Wydz. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

ul. Z. Szafrana 1

65-516 Zielona Góra

tel. sł.  (68) 328-23-22