Konferencje

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez PTMTS

2024

        komunikat II – program z podziałem na sesje

 
2023
Konferencja dofinansowana w ramach umowy DNK/SN/548136/2022 ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
2022
Konferencja dofinansowana w ramach umowy DNK/SN/462444/2020 ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
Konferencja dofinansowana w ramach umowy DNK/SN/547647/2022 ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
2021
 
2020
 
2019
Konferencje finansowane w ramach umowy 744/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Konferencje organizowane i współorganizowane ze środków własnych
2018
Konferencje finansowane w ramach umowy 806/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Konferencje organizowane i współorganizowane ze środków własnych
2017
 2016
Konferencje finansowane w ramach umowy 937/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Konferencje organizowane i współorganizowane ze środków własnych
2015
Konferencje dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Konferencje organizowane ze środków własnych
2014
Konferencje dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Konferencje organizowane ze środków własnych PTMTS

 

 

2013
Konferencje dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Konferencje organizowane ze środków własnych PTMTS

 

2012
Konferencje dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 51 Sympozjon „Modelowanie w mechanice” 
  (Wisła, 25-29 lutego 2012)
  http://www.kms.polsl.pl/prv/sympozjon/ 
 • XXV Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych 
  (Będlewo, 15-19 maja 2012)
  http://www.vibsys.put.poznan.pl/ 
 • III Międzynarodowa Konferencja Mostowa
  im. Rudolfa Modrzejewskiego: Mosty – Tradycja i Nowoczesność

  (Bydgoszcz, 24-25 maja 2012)
  http://www.mosty.alfa.pl/ 
 • XV Konferencja „Mechanika w Lotnictwie” ML-XV 2012 
  (Kazimierz Dolny, 28-31 maja 2012)

 • XIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji
  (Zakopane, 17-21 września 2012)
  http://www.kwm.p.lodz.pl 
 • VI Sympozjon „Kompozyty, konstrukcje warstwowe”
  (Srebrna Góra, 8-10 listopada 2012)
 • VII Sesja Naukowa Mechanika Stosowana 2012
  (Bydgoszcz, 23 listopada 2012) 
 • Konferencja „Majówka Młodych Biomechaników” 
  (Wisła, 11-13 maja 2012)
 • III Warsztaty Naukowe Studenckiego Koła Mechatroniki
  (Wisła, 23-25 maja 2012)

 

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez PTMTS w latach ubiegłych
2011
 • XXIV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”
  (Zakopane, 24-27 stycznia 2011 r.)
 • 50 Sympozjon „Modelowanie w mechanice” 
  (Ustroń, 26 lutego – 3 marca 2011 r.)
 • IX Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
  (Ośr. Wypoczynkowy Orle Gniazdo Hucisko, Włodowice,
  17-19 marca 2011 r.; www.orlegniazdo.pl)
 • VI Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji
  (Augustów, 30 maja – 2 czerwca 2011 r.)
 • Modelowanie ośrodków z mikrostrukturą
  (Łódź, 8-10 czerwca 2011 r.)
 • II Kongres Mechaniki Polskiej KMP 2011
  (Poznań 28 sierpnia – 31 sierpnia 2011 r.)
 • XIII Konferencja Mechaniki Pękania / 13th Conference on Fracture Mechanics
  (Opole, 5-7 września 2011 r.)
2010
 • XLIX Sympozjon „Modelowanie w mechanice” 
  (Wisła, 21-25 lutego 2010)
 • IV Międzynarodowa Konferencja „Naukowe aspekty bezzałogowych aparatów latających”
  (Suchedniów k. Kielc, 5-7 maja 2010)
 • Symposium „Vibrations in Physical Systems”
  (Będlewo k. Poznania, 12-15 maja 2010)
 • XIV Konferencja „Mechanika w Lotnictwie” ML-XIV 2010 
  (Kazimierz Dolny, 24-27 maja 2010)
 • III Konferencja Naukowa „Mechanika Ośrodków Niejednorodnych
  (Zielona Góra – Łagów, 4-6 czerwca 2010)
 • 6th International Conference „Mechatronic Systems and Materials” (MSM 2010)
  (Opole, 5-8 lipca 2010)
 •  V Jubileuszowa konferencja ,,Trends in Continuum Physics”
  (Malta, 16-20 lipca 2010)
 • XV International Colloquium „Mechanical Fatigue of Metals” (XV-ICMFM)
  (Opole, 13-15 września 2010)

 

2009
 • XLVIII Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
  (Wisła, 23-27 lutego 2009)
 • VIII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
  (Suchedniów, 10- 12 marca 2009)
 • Majówka Młodych Biomechaników
  (Ustroń-Jaszowiec, 8-10 maja 2009)
 • V Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji
  (Augustów, 3-6 czerwca 2009)
 •  Eccomas Thematic Conference Multibody Dynamics 2009
  (Warszawa, 29 czerwca– 2 lipca 2009)
 •  XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji
  (Zakopane, 7- 11 września 2009)
 • Sympozjon „Kompozyty, konstrukcje warstwowe”
  (Karpacz, 5- 7 listopada 2009)

 

2008
 • XIV KONFERENCJA NAUKOWA Wibroakustyki i wibrotechniki
  IX OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Wibroakustyka w systemach technicznych
  (Kraków, 20-21 listopada 2008)
 • XII Międzynarodowe Seminarium Mechaniki Stosowanej
  (Wisła, 13-15 czerwca 2008)
 • VII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
  połączona z Nadzwyczajnym Zjazdem Delegatów PTMTS – Jubileusz 50-lecia
  (Rogów, 6-8 czerwca 2008)
 • XXIII Sympozjum „Drgania w Układach Fizycznych”
  (Poznań-Będlewo, 28-31 maja 2008)
 • 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, 7th YSESM 
  (Szklarska Poręba, 14-17 maja 2008)
 • XIII Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w Lotnictwie” ML-XIII 2008 
  (Kazimierz Dolny, 12-15 maja 2008)
 • XLVII Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
  (Wisła, 26 luty – 2 marca 2008)

 

2007
 •  I Kongres Mechaniki Polskiej
  (Warszawa, 29-31 sierpnia 2007), http://KMP2007.ippt.gov.pl
 • IV Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji
  (Augustów, 30 maja – 2 czerwca 2007)
 • XLVI Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
  (Wisła, 25-29 luty 2007)
 • VI Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” 
  połączona z XXXII Zjazdem Delegatów PTMTS
  (Nowogród, 15-18 marca 2007)