Członkowie założyciele

Członkowie założyciele Towarzystwa

Uczestnicy zebrania założycielskiego:

Ballenstedt Lucjan

Bieniek Maciej

Bonder Julian

Brzoska Zbigniew

Bucholtz Jan

Budzianowski Zbigniew

Burka Eustachy Stanisław

Ciesielski Roman Antoni

Czechowicz Jerzy

Czulak Janusz

Fiszdon Władysław

Haberzak Alfred

Iwiński Tadeusz

Janik Franciszek

Janusz Marian

Kaliski Sylwester

Karaśkiewicz Edmund

Kaufman Stefan

Kazimierczak Roman

Kączkowski Zbigniew Szczepan

Kisiel Igor

Klębowski Zenobiusz

Kozłowski Tadeusz

Leyko Jerzy

Lipka Jerzy

Łunc Michał

Madejski Jan

Mandes Jerzy

Mierzejewski Jerzy

Misztal Franciszek

Mitzel Adam

Mossakowska Zofia Barbara

Mossakowski Jerzy

Murzewski Janusz Władysław

Mutermilch Jerzy

Naleszkiewicz Jarosław

Nowacki Witold

Olesiak Zbigniew Stanisław

Olszak Wacław

Olszewski Eugeniusz

Pączkowski Zbigniew

Pełczyński Tadeusz

Piątek Marian

Piętkowski Radzimir

Pindera Jerzy

Piszczek Kazimierz

Poniż Wieńczysław

Prosnak Włodzimierz Juliusz

Romicki Romuald

Rylke Aleksander

Sałustowicz Antoni

Sawczuk Antoni

Sielski Jerzy

Steckiewicz Celestyn

Stefanowski Bohdan

Sułocki Jerzy

Suwalski Ludomir

Szaniawski Andrzej Feliks

Szczepaniak Edmund

Szmelter Jan

Troskolański Adam Tadeusz

Turski Stanisław

Tychowski Feliks

Urbanowski Wojciech

Walczak Janusz

Walden Henryk

Wasiutyński Zbigniew

Wierzbicki Witold

Więckowski Józef

Zakrzewski Marek

Zarankiewicz Kazimierz

Zawadzki Jerzy

Ziemba Stefan

Zorski Henryk Stanisław

 

 Listowny akces do powstającego Towarzystwa zgłosili:

Błaszkowiak Stanisław

Bodaszewski Stanisław

Brzozowski Stanisław

Budryk Witold

Burzyński Włodzimierz

Cybulski Adam

Eimer Czesław

Krzyżanowski Mirosław

Litwiniszyn Jerzy

Łempicki Jerzy

Mames Jakób

Ochęduszko Stanisław

Oderfeld Jan

Rydlewski Stanisław

Szewalski Robert

Truszkowski Wojciech

Wysiatycki Kazimierz