Nagrody i konkursy

Złota i Srebrna Odznaka  Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 

Regulamin i Kapituła

Odznaczeni

 Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka

Profesor Wacław Olszak (1902-1980) był jednym z najwybitniejszych polskich mechaników, członkiem założycielem naszego Towarzystwa, a od 1970 r. jego Członkiem Honorowym. Był członkiem PAN oraz wielu zagranicznych akademii nauk, Doktorem Honoris Causa licznych uniwersytetów w kraju i za granicą. Przez ostatnie 11 lat swojego bogatego i pracowitego życia pełnił obowiązki Rektora Rezydenta Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych (CISM) w Udine we Włoszech. Spis prac naukowych i technicznych Profesora obejmuje imponującą liczbę ponad 300 pozycji, w tym dziesięciu monografii naukowych.

W 1988 roku z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) postanowiono raz w na dwa lata (w kadencji) przyznawać młodemu pracownikowi nauki Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka. 

Laureat wyłoniony przez jury według opracowanego regulaminu konkursu, nagradzany jest dyplomem i medalem z podobizną Profesora. Jury konkursu powoływane jest przez Zarząd Główny PTMTS. W jego skład wchodzą wybitni przedstawiciele różnych dziedzin mechaniki. 

Rozstrzygnięcie X edycji Nagrody (marzec 2009 r.)

XI edycja Nagrody  (2009-2011)  –   Nagrody nie przyznano.

Rozstrzygnięcie XII edycji Nagrody (marzec 2013 r.)

Rostrzygnięcie XIII edycji Nagrody  (styczeń 2015) 

Rozstrzygnięcie XIV edycji Nagrody (styczeń 2017)

Nagroda Naukowa im. Witolda Nowackiego

Przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynierskie w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz zastosowań w budowie maszyn, urządzeń i konstrukcji. Uchwalona 15 stycznia 2007 r. na walnym zgromadzeniu Oddziału Warszawskiego.

Uchwała

Regulamin

Rozstrzygnięcie I edycji Nagrody    (styczeń 2009 r.)

Rozstrzygnięcie II edycji Nagrody    (styczeń 2011 r.)

Rozstrzygnięcie III edycji Nagrody    (marzec 2012 r.)

W IV edycji Nagrody nie przyznano

Rozstrzygnięcie V edycji Nagrody (luty 2014)

Rozstrzygnięcie VI edycji Nagrody (luty 2015)

Rozstrzygnięcie VII edycji Nagrody (maj 2016)

W VIII i IX edycji (2017, 2018) Nagrody nie przyznano.

Rozstrzygnięcie X edycji Nagrody (styczeń 2019)

Rozstrzygnięcie XI edycji Nagrody (marzec 2020)

Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

W roku Jubileuszu 85. Rocznicy urodzin prof. Bogdana Skalmierskiego została po raz pierwszy przyznana Nagroda Srebrnych Skrzypiec Jego imienia. Nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana za twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice i inżynierii; prace wyróżniające się interdyscyplinarnością i ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki oraz prace służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką a naukami humanistycznymi i artystycznymi.

Regulamin

II edycja Nagrody

 

Ogólnokrajowy Konkurs im. profesora Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej

Łódzki Oddział PTMTS, w porozumieniu z Zarządem Głównym, organizuje  w 2018 roku konkurs na prace z mechaniki technicznej zawierające elementy nowości.  W konkursie tym mogą brać udział osoby nieposiadające stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora. 
Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada  2018 r.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin

Skład Sądu Konkursowego

 

Konkurs im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów

Rozstrzygnięcie XIII edycji – 2014

Konkurs im. prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej

Organizatorem Konkursu jest Gdański Oddział PTMTS. 

Konkurs wyKOMBinuj mOst

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej objęło patronat honorowy w konkursie wyKOMBinuj mOst organizowanym przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  Politechniki Gdańskiej.