Statut

Statut PTMTS  uchwalony na XXXVIII Zjeździe Delegatów, Będlewo 2019, zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS i wpisany w KRS w Rejestrze Stowarzyszeń w dniu 4 października 2019 r.
Drukiem ukaże się w Biuletynie  PTMTS 2019.

Statut PTMTS-2019-wersja ostateczna

 

 

Plik PDF do pobrania