Sponsorzy oraz członkowie wspierający na przestrzeni 50 lat istnienia Towarzystwa

Sponsorzy oraz członkowie wspierający na przestrzeni 50 lat istnienia Towarzystwa

 • ABB Alstom Power Sp. z o.o
 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA
 • Akademia Górniczo-Hutnicza – Kraków
 • Bielska Fabryka Armatur – Bielsko-Biała
 • Częstochowskie Zakłady Metalowe „DOMGOS” – Częstochowa
 • DIMEX s.c. Company, Zabrze
 • Fabryka Urządzeń Mechanicznych „WYKROMET” – Częstochowa
 • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
 • Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” – Tarnowskie Góry
 • Instytut Lotnictwa – Warszawa
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Warszawa
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Warszawa
 • Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych „METALCHEM” – Toruń
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • Polskie Linie Lotnicze LOT SA
 • Przedsiębiorstwo Robót Montażowych Przemysłu Chemicznego „MONTOCHEM” – Gliwice
 • SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Stocznia „Odra” – Szczecin
 • Wojskowa Akademia Techniczna – Warszawa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH – Kraków
 • Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego – Zabrze
 • Zakłady Budowy Maszyn i Górnictwa – Częstochowa