Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 3, pp. 299-309, Warsaw 1969

Kształtowanie dynamiczne elementów konstrukcji

Bogdan Olszowski
Stały wzrost wymagań odnośnie jakości projektowanych urządzeń i konstrukcji otwiera coraz szersze perspektywy dla zastosowań metod i koncepcji matematycznej teorii optymalizacji. Jedną z ważnych dziedzin, w których metody te mogą znaleźć szerokie zastosowanie, jest kształtowanie dynamicznych własności elementów konstrukcji. Praca ma na celu omówienie jednej z możliwości optymalnego kształtowania układu o dwóch stopniach swobody przedstawionego na rys. 1. W rozważanym przypadku kształtowanie polega na odpowiednim doborze wartości obu mas skupionych układu, przy ustalonej sztywności pręta i założeniu, że działa nań przyłożone do górnej masy poprzeczne wymuszenie harmoniczne o ustalonej częstości kołowej. Optymalizacja została przeprowadzona czterokrotnie przy zastosowaniu czterech różnych kryteriów jakości charakteryzujących pod względem ilościowym odpowiedź badanego układu na dane wymuszenie.

OPTIMUM DYNAMIC DESIGN OF STRUCTURAL ELEMENTS

An elastic cantilever rod with two concentrated masses is subject to harmonic vibrations under the action of the force applied to the free end of the rod (Fig. 1). The variable parameters of the optimization process are the total value and the proportions of masses. Four different optimization criteria connected with the amplitudes of vibrations of the system have been adopted. Qualitative discussion of the results has been presented.