Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 3, pp. 335-352, Warsaw 1969

Analiza nośności granicznej rozciąganego pasma z otworami

Józef Miastkowski, Wojciech Szczepiński
W ostatnich latach ukazało się wiele prac poświęconych analizie nośności granicznej elementów o złożonych kształtach opartej na założeniach teorii plastyczności. Analiza taka ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ stosowane metale konstrukcyjne mają zwykle dobre własności plastyczne i zniszczenie powstaje w nich dopiero po rozwinięciu się dużych odkształceń plastycznych. Wykorzystując pewne rozwiązania otrzymane dla prętów osłabionych wycięciami okrągłymi oraz na podstawie analizy różnych kinematycznie dopuszczalnych mechanizmów plastycznego zniszczenia w poniższej pracy zajęto się analizą nośności granicznej pasma z otworami.

LIMIT ANALYSIS OF STRIP WITH HOLES

Theoretical and experimental limit analysis of strip with holes are presented. Two aluminium alloys PA2 and PA9 were tested. It was found that the yield point load generally coincides with the theoretical upper bound for both aluminium alloys displaying good ductility. Presented is also investigation of the influence of thickness on the limit of strip with holes. Experimental results show that for λ>3 practically the plane state of strain exists.