Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 4, pp. 445-465, Warsaw 1969

Doświadczalna analiza drgań własnych rusztów cylindrycznych

Edward Maciąg
W niniejszej pracy omówione będą doświadczalne badania częstości i postaci drgań własnych modeli rusztu cylindrycznego. Ruszty przestrzenne typu cylindrycznego lub też innego mogą występować w postaci przekryć hal przemysłowych, hangarów, a także mogą tworzyć konstrukcję nośną hal sportowych, targowych itp. W szeregu przypadków, dla oceny tego rodzaju budowli pod względem dynamicznym wystarczy zbadać ich podstawowe charakterystyki dynamiczne. Czasem wystarczy ograniczyć się tylko do tzw. obliczania budowli na rezonans. Teoretyczne badania wspomnianych wyżej charakterystyk dynamicznych rusztów cylindrycznych były przedmiotem pracy [9]. Obliczenia dynamiczne tego rodzaju złożonych układów prętowych najczęściej prowadzi się w sposób przybliżony. W związku z tym celowe jest prowadzenie badań modelowych, służących do weryfikacji lub uzupełnienia obliczeń teoretycznych. Niekiedy wystarczy przeprowadzić badania modelowe zamiast obliczeń i z kolei opierając się na prawach podobieństwa, znając częstości rezonansowe modelu, można podać częstości drgań własnych obiektu rzeczywistego.

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF FREE VIBRATIONS OF CYLINDRICAL GRIDS

Using the dimensional analysis the law of model similarity for vibrations of grids is determined. Thus the frequencies of vibrations of the natural object may be calculated, if the frequencies of a model are measured. Presented are static and dynamic investigations of a steel model of a cylindrical grid. Described is the model and the measuring equipment. Experimental results are compared with those obtained from the hsoretical analysis.