Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

6, 1, pp. 71-77, Warsaw 1968

Dekrement drgań tłumionych jednocześnie tarciem wewnętrznym (wiskotycznym) i konstrukcyjnym

Zbigniew Osiński
Przy badaniach tarcia wewnętrznego tworzyw stosuje się często zamocowanie próbki w uchwycie. Występuje wtedy tak zwane tarcie konstrukcyjne. Tłumienie drgań w tym przypadku jest wynikiem zarówno tarcia wewnętrznego jak też tarcia w zamocowaniu. Dla eksperymentatora badającego tarcie wewnętrzne jest wtedy rzeczą istotną zapewnienie warunków sprowadzających wpływ tarcia konstrukcyjnego do minimum. Aby zdać sobie sprawę z tych warunków, przeprowadzimy teoretyczną analizę tłumienia drgań swobodnych przy jednoczesnym tłumieniu konstrukcyjnym i wewnętrznym. Celem naszym nie jest jednak w tej pracy badanie tarcia wewnętrznego, a tylko rozgraniczenie stanów, w których decyduje bądź tarcie wewnętrzne, bądź tarcie konstrukcyjne. Rozważania przedstawione posłużą nam do przedyskutowania poprawności wyników badań tarcia wewnętrznego.

DAMPING DECREMENT OF VIBRATIONS EFFECTED SIMULTANEOUSLY BY THE VISCOTIC AND STRUCTURAL FRICTION

Presented are considerations concerning the effect of the structural friction in fittings and viscotic internal friction. The latter is assumed to be linearly viscotic. The equation of motion has been solved on an analog computer for the wide range of parameters. On the basis of numerical results the analysis of the influence of the structural friction on the results of the experimental investigation of the internal friction of materials is given. The analysis shows the existence of ranges of parameters where the structural friction does not affect the results of the experimental investigation of the internal friction. On the other hand, for some ranges the effect of structural friction is very strong.