Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

6, 4, pp. 437-448, Warsaw 1968

Nośność graniczna rozciąganych osiowo-symetrycznych prętów osłabionych szeregiem karbów kątowych

Lech Dietrich, Karol Turski
Jak wykazał Hill [1], przy założeniu warunku plastyczności Hubera-Misesa otrzymuje się dla osiowo-symetrycznego zagadnienia niehiperboliczny układ równań, którego nie udaje się rozwiązać. Natomiast Shield [2] uzyskał efektywne rozwiązanie dla przypadku walcowego stempla wciskanego w półprzestrzeń przy założeniu warunku plastyczności Treski. W niniejszej pracy w oparciu o warunek Treski i stowarzyszone prawo płynięcia podano kompletne graficzne rozwiązanie dla osiowo-symetrycznego rozciąganego pręta osłabionego kątowym wycięciem oraz sposób oszacowania nośności granicznej dla pręta z wieloma kątowymi karbami przy różnych odległościach między nimi i przeprowadzono doświadczalną weryfikację uzyskanych rozwiązań.

LOAD-CARRYING CAPACITY OF TENSILE AXIALLY-SYMMETRIC BARS WEAKENED BY SERIES OF V-NOTCHES

A complete solution of axially-symmetric bar with the series of V-notches subjected to tension is presented. The optimum distance between notches has been obtained by means of extension of slip lines into the rigid region. For shorter distances than the extreme ones the upper and lower bound of the load carrying capacity is determined. The influence of distance between two equal notches on the load-carrying capacity has been verified experimentally.