Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

5, 1, pp. 3-18, Warsaw 1967

Zagadnienie dynamiki maszyn wibracyjnych

I. I. Blechman
W ostatnich latach maszyny i urządzenia wibracyjne znalazły powszechne zastosowanie w najróżniejszych gałęziach przemysłu. W obecnej chwili nie ma ogólnie przyjętego określenia maszyny wibracyjnej. Przez nazwę „maszyny wibracyjnej” będziemy tutaj rozumieli takie maszyny, których oddziaływanie na ośrodek poddawany obróbce albo napęd oparty jest w istotny sposób na wykorzystaniu zjawisk związanych z drganiami mechanicznymi. W artykule nie można oczywiście zajmować się wszystkimi wymienionymi zagadnieniami i rozpatrywać wszystkich kierunków rozwojowych. Zajmiemy się tutaj głównie badaniami związanymi bezpośrednio z zainteresowaniami autora i jego współpracowników, specjalistów w dziedzinie maszyn wibracyjnych, stosowanych do wzbogacenia użytecznych kopalin oraz ich kawałkowania (zbrylania).

THE PROBLEMS OF VIBRATION MACHINES DYNAMICS

The paper gives the survey of investigations in the field of vibration machines carried out mostly by the sientific staff of the Mekhanobr Institute (Leningrad). The definitions of a vibration machine and vibration process are given in the introduction part of the paper. Later on the main attention is paid to the following points: 1) The theory of vibration movement processes and especially the problem of the optimization of these processes and the problem of vibrational separation of the bulk mixtures. 2) The problems of the vibration machine drive, especially the problem of the reciprocal action of a vibrating system with a vibrator of a limited capacity (both for mechanical and for electromagnetic vibrators). The problems of garanteeing the normal operation of a single working organ with several vibrators. The problem of the mechanical vibrators synchronisation and its applications.