Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

10, 3, pp. 355-372, Warsaw 1972

Badania w dziedzinie termomechaniki odkształcalnego ciała stałego wykonane w Ukraińskiej Akademii Nauk

A.D. Kowalenko

W pracy omawiane są badania nieizotermicznych procesów odkształcania elementów konstrukcyjnych. Badania te są domeną termomechaniki odkształcalnych ciał stałych, rozumianej jako zespół teorii termosprężystości, termolepkosprężystości i termoplastyczności. Pokrótce omawia się prace z tych dziedzin wykonane w AN Ukraińskiej SRR.