Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

18, 1, pp. 25-50, Warsaw 1980

Przegląd krytyczny metod analizy osiowo-symetrycznego przepływu przez układy łopatkowe maszyn wirnikowych

Joachim J. Otte