Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 2-3, pp. 199-204, Warsaw 1983

Numerical calculations of nonlinear equilibrium paths for spherical cantilever shells

Jerzy Gołaś, Zygmunt Kasperski, Anna Peer-Kasperska

W pracy przedstawiono wyniki nieliniowej analizy statycznej dla osiowosymetrycznej pracy cienkiej, sprężystej powłoki sferycznej o konstrukcji wsporczej. Założono, że powłoka poddana jest obciążeniem zachowawczym charakteryzowanym jednym parametrem skalarnym, a analizę statyczną przeprowadzono metodą elementów skończonych. W algorytmie przyjęto geometrycznie nieliniową teorię powłok Sandersa-Koitera. Każdy punkt na ścieżce równowagi uzyskano przez rozwiązanie nieliniowego układu równań równowagi metodą Newtona-Raphsona z możliwością zmiany parametru sterującego [1].