Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 4, pp. 527-530, Warsaw 1983

Powstanie i działalność Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych w Udine

Witold Nowacki