Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 4, pp. 555-556, Warsaw 1983

Mechanika teoretyczna – aktualne kierunki rozwoju

Bogdan Radziszewski