Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 4, pp. 585-598, Warsaw 1983

Metoda elementów skończonych w mechanice kontinuum: aktualne kierunki badań

Michał Kleiber