Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

23, 3-4, pp. 607-615, Warsaw 1985

Shear testing of composites

R. Prabhakaran

Zbadane zostały rozkłady naprężeń, w przekrojach próbek z karbami w zależności od sposobu podparcia i promienia karbu. Badania przeprowadzono na próbkach Josipescu i ich modyfikacji oraz metodą asymetrycznej próby zginania.