Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

24, 3, pp. 259-270, Warsaw 1986

Boundary integral equations in the theory of thin plates

Elżbieta Kossecka

Problem brzegowy dla równania różniczkowego opisującego małe ugięcia cienkiej płyty, obciążonej poprzecznie, może być sprowadzony do układu równań całkowych dla określonych na brzegu płyty funkcji brzegowych, odpowiadających danej representacji funkcji ugięcia. Możliwe są różne reprezentacje całkowe poprzez potencjały biharmoniczne, prowadzące do różnych układów równań całkowych.