Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

24, 4, pp. 659-668, Warsaw 1986

Analiza dokładności prowadzenia wypornościowych obiektów nawodnych po zadanej trajektorii w różnych warunkach hydrometeorologicznych

Zygmunt Kitowski

In the paper we present the results of the mathematical modelling of the accuracy of surface vessel guidance on a given straight segment trajectory (with the controller described in [2]) for various hydrometeorological conditions.