Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

25, 3, pp. 491-496, Warsaw 1987

Simulation analysis of a semi-active vehicle suspension

Tadeusz Wesołowski, Krzysztof Półtorak

W pracy przedstawiono metodę analizy symulacyjnej zawieszeń pojazdów przy pomocy mikrokomputera. Analizie teoretycznej poddano model zawieszenia pólaktywnego sterowanego nadajnikiem bezwładnościowym. Przedstawiono również przykładowe wyniki obliczeń numerycznych.