Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

25, 4, pp. 541-555, Warsaw 1987

Development of nonlinear mechanics of shells in the kazan school (in Russian)

I. G. Teregulov

Praca zawiera szeroki przegląd prac i monografii kazańskiej szkoły dotyczących liniowej i nieliniowej mechaniki płyt i powłok. Podano w niej klasyfikację zagadnień ze względu na charakter deformacji oraz geometrię powłoki. Omówiono również wyniki otrzymane dla zagadnień powłok anizotropowych, termosprężystych, plastycznych oraz z materiałów kompozytowych.