Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 1, pp. 113-119, Warsaw 1988

The Korteweg-de Vries equations for waves propagation in an infinite tube

Krzysztof Murawski

W pracy zastosowano teorię fal nieliniowych opartą na metodzie redukcji Taniuti-Wei i metodzie wielu skal od otrzymania równania Kortewega-de Vriesa dla propagacji nieliniowych i dyspersyjnych fal w rurach.