Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 1, pp. 73-82, Warsaw 1988

Theoretical model of externally pressurized circular thrust porous gas bearing with deformable material

Jan A. Kołodziej, Maciej Barbacki

W pracy przedstawia się sposób wyznaczania bezwymiarowych charakterystyk cylindrycznego łożyska wzdłużnego zasilanego zewnętrznie. Istotną nowością modelu, w porównaniu z wieloma istniejącymi modelami teoretycznymi jest uwzględnienie odksztalcalności porowatej wkładki. W proponowanym modelu niewiadomymi są: rozkład ciśnienia w szczelinie łożyska oraz grubość filmu smarującego ugięcie wkładki porowatej. Wielkości te wyznacza się poprzez rozwiązanie układu równań rządzących metodą kolejnych przybliżeń. W przybliżeniu zerowym zakłada się, że materiał porowaty jest nieodkształcalny, co pozwala na uzyskanie zerowego przybliżenia dla rozkładu ciśnienia. W pierwszym i następnych przybliżeniach wkładkę porowatą traktuje się jako cienką sprężystą płytę obciążoną osiowosymetrycznie ciśnieniem wyznaczonym w poprzednim przybliżeniu. Równania zginania płyty całkuje się analitycznie w każdym przybliżeniu. Podaje się algorytm wyznaczania bezwymiarowej siły nośnej oraz bezwymiarowej prędkości przepływu gazi przez łożysko.